Loading...
НҮҮР ХУУДАС 2018-10-13T03:52:37+00:00

АЖИЛТНЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ СУРГАЛТУУД

2018.10.20 хүртэл анкет хүлээж авна

БОРЛУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР-1

Хятадын хөрөнгө оруулалттай худалдааны компанид “Борлуулалтын Менежер” ажлын байранд урьж байна.

дэлгэрэнгүй

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

АГУУ БОРЛУУЛАГЧ НАРТ БАЙДАГ 5 ШИНЖ ЧАНАР

Гуравдугаар сар 5, 2019|0 Сэтгэгдэл

ҮЙЛЧИЛГЭЭГЭЭР МАНЛАЙЛ

ҮЙЛЧИЛГЭЭ БА БОРЛУУЛАЛТЫГ САЙЖРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАГЦУУД

ХҮРЭЛ БАГЦ

Үйлчилгээний чанарын тандалт үнэлгээ ба тайлан

1-4 салбар

Байгууллага дээрх сургалтууд

2 багц сургалт (танхимын бүрдэл 25 хүртэлх оролцогч)

Зөвлөх үйлчилгээ

—–

Хэрэгжилтийг дүгнэх , метрикс үзүүлэлтүүдийг харьцуулах

2 салбар

МӨНГӨН БАГЦ

Үйлчилгээний чанарын тандалт үнэлгээ ба тайлан

5-10 салбар

Байгууллага дээрх сургалтууд

3 багц сургалт (танхимын бүрдэл 25 хүртэлх оролцогч)

Зөвлөх үйлчилгээ

Утсан харилцааны скрипт

Хэрэгжилтийг дүгнэх , метрикс үзүүлэлтүүдийг харьцуулах

5 салбар

АЛТАН БАГЦ

Үйлчилгээний чанарын тандалт үнэлгээ ба тайлан

11-20 салбар

Байгууллага дээрх сургалтууд

4 багц сургалт (танхимын бүрдэл 25 хүртэлх оролцогч)

Зөвлөх үйлчилгээ

Утсан харилцааны скрипт, Хэрэглэгчийн үйлчилгээний заавар

Хэрэгжилтийг дүгнэх , метрикс үзүүлэлтүүдийг харьцуулах

10 салбар

ПЛАТИНУМ БАГЦ

Үйлчилгээний чанарын тандалт үнэлгээ ба тайлан

21-30 салбар

Байгууллага дээрх сургалтууд

5 багц сургалт (танхимын бүрдэл 25 хүртэлх оролцогч)

Зөвлөх үйлчилгээ

Хэрэглэгчийн үйлчилгээний судалгаа, Утсан харилцааны скрипт, Хэрэглэгчийн үйлчилгээний заавар, Үйлчилгээ ба борлуулалтын шинэ стратеги нэвтрүүлэх санал

Хэрэгжилтийг дүгнэх , метрикс үзүүлэлтүүдийг харьцуулах

15 салбар

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ
БУСДААС ЯЛГАР

БАЙГУУЛЛАГЫН СОЁЛЫН ТҮВШИНД САЙЖРУУЛАЛТ ХИЙХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАГЦУУД

ХҮРЭЛ БАГЦ

Ажилтны энгэйжментийн судалгаа

50 хүртэлх ажилтан

Байгууллагын соёлыг оношлох судалгаа

Дээд ба дунд шатны удирдлага болон 10 хүртэлх ажилтнаас авах

Зөвлөх үйлчилгээ

Багийн ажиллагаа, ба уур амьсгал сайжруулах, хувь хүний хөгжлийн сэдвүүдээс сургалт-2 удаа,Багийн дүрмийг боловсруулах,Байгууллагын соёлын тунхагийг боловсруулах

Хэрэгжилтийг дүгнэх , метрикс үзүүлэлтүүдийг харьцуулах

Байгууллагын хэмжээнд

МӨНГӨН БАГЦ

Ажилтны энгэйжментийн судалгаа

51-100 ажилтан

Байгууллагын соёлыг оношлох судалгаа

Дээд ба дунд шатны удирдлага болон 20 хүртэлх ажилтнаас авах

Зөвлөх үйлчилгээ

Багийн ажиллагаа, ба уур амьсгал сайжруулах, хувь хүний хөгжлийн сэдвүүдээс сургалт- 4 удаа, Байгууллагын соёлын ном боловсруулах

Хэрэгжилтийг дүгнэх , метрикс үзүүлэлтүүдийг харьцуулах

Байгууллагын хэмжээнд

АЛТАН БАГЦ

Ажилтны энгэйжментийн судалгаа

101-200 ажилтан

Байгууллагын соёлыг оношлох судалгаа

Дээд ба дунд шатны удирдлага болон 30 хүртэлх ажилтнаас авах

Зөвлөх үйлчилгээ

Багийн ажиллагаа, ба уур амьсгал сайжруулах, хувь хүний хөгжлийн сэдвүүдээс сургалт- 8 удаа, Байгууллагын соёлын ном боловсруулах, Байгууллагын стратеги бодлогын зөвлөмж

Хэрэгжилтийг дүгнэх , метрикс үзүүлэлтүүдийг харьцуулах

Байгууллагын хэмжээнд

ПЛАТИНУМ БАГЦ

Ажилтны энгэйжментийн судалгаа

201-500 ажилтан

Байгууллагын соёлыг оношлох судалгаа

Дээд ба дунд шатны удирдлага болон 50 хүртэлх ажилтнаас авах

Зөвлөх үйлчилгээ

Багийн ажиллагаа, ба уур амьсгал сайжруулах, хувь хүний хөгжлийн сэдвүүдээс сургалт- 12 удаа, Байгууллагын соёлын ном боловсруулах, Байгууллагын стратеги бодлогын зөвлөмж

Хэрэгжилтийг дүгнэх , метрикс үзүүлэлтүүдийг харьцуулах

Байгууллагын хэмжээнд

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ

МАНАЙ ХАРИЛЦАГЧИД

Мэдээлэл авч байх

Subscribe