БОРЛУУЛАХ УР ЧАДВАР 2018-01-15T18:13:13+00:00

СУРГАЛТУУД

Илүү их сонголттой, маш завгүй, өндөр шаардлага тавьдаг, ухаалаг үйлчлүүлэгчдэд та хэрхэн өөрийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг худалдах вэ? Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаарх урт удаан, залхамаар танилцуулга хийхээс илүүтэй товч, оновчтой, анхаарал татахуйц байдлаар яриа өрнүүлэх нь үр дүнтэй байдаг.
Үүний тулд та борлуулалтын скрипт, питчээ сайтар боловсруулан танилцуулах шаардлагатай. Тэр тусмаа яг таны өмнө зогсож байгаа үйлчлүүлэгчид тохирсон танилцуулгыг хийж, шийдвэр гаргахад нь ятгаж, итгэл үнэмшил төрүүлэх нь нэлээд олон үе шаттай, ур чадвар, тэсвэр тэвчээр шаардсан үйл явц байдаг. Борлуулах ур чадвар 12 академик цагийн хамгийн шинэлэг энэхүү цогц сургалт нь танд борлуулалтаа өсгөхөөс гадна амьдралынхаа бүхий л талбарт амжилтанд хүрэхэд тусална.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ
СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР ХАРАХ