УХААЛАГ ҮЙЛЧИЛГЭЭ 2018-01-15T18:14:11+00:00

СУРГАЛТУУД

Үйлчлүүлэгчдийн төлөөх тэмцэл ширүүсэж байна. Зөвхөн бараа бүтээгдэхүүнд биш харин өөрт нь төрүүлж байгаа мэдрэмжинд буюу үйлчилгээний чанарт мөнгө төлөх дуртай болсон өнөө цагийн шаардлага өндөртэй үйлчлүүлэгч, хэрэглэгчдийг хэрхэн өөртөө татах вэ?
Үйлчлүүлэгчдэд төрөх анхны сэтгэгдэл нь тухайн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний үнэ цэнийг шууд тодорхойлж, дахин үйлчлүүлэх эсэхээ шийдэж орхидог. Тиймээс үйлчилгээ, борлуулалтын ажилтнууд үйлчлүүлэгчийг угтан авахаас эхлээд үйлчилгээ үзүүлж, үдэн гаргах хүртэлх бүхий л үе шатанд дээд зэргийн мэдрэмжтэй, ухаалаг, ур чадвартай, сонор сэрэмжтэй байх шаардлагатай болж байна.
Ажилтнууд бүгд нэгэн түвшний чанартай үйлчилгээг үзүүлж, танай байгууллага өөрийн гэсэн брэнд үйлчилгээний загвартай болоход энэхүү 12 академик цагийн цогц сургалт өндөр ач холбогдолтой.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ
СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР ХАРАХ