УТСАН ХАРИЛЦААНЫ СКРИПТ БОЛОВСРУУЛАХ 2018-01-15T16:56:26+00:00

УТСАН ХАРИЛЦААНЫ
СКРИПТ БОЛОВСРУУЛАХ

Лавлах Төвийн Үйлчилгээний ажилтнууд утасны цаанаас дуу хоолойгоороо, яриагаараа байгууллагынхаа нүүр царайг төлөөлж байдаг билээ. Нээлтийн мэндчилгээнээс эхлээд хэрхэн үйлчлүүлэгчийн хүсэлтийг сонсон асуулт асуух, чиглүүлэх, нэмэлт борлуулалт хийх, мэдээлэл өгөх, асуудлыг шийдвэрлэх, мөн хаалт буюу харилцуураа тавих зэргийг нарийвчлан боловсруулсан скрипт юм.

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗААВАР БАЙГУУЛЛАГЫН СОЁЛЫН НОМ
ХЭРЭГЛЭГЧИЙН СУДАЛГАА, АЖИЛТНЫ ЭНГЭЙЖМЕНТИЙН СУДАЛГАА