БАЙГУУЛЛАГЫН СОЁЛ 2018-01-15T18:11:50+00:00

СУРГАЛТУУД

Байгууллагын зөв, оновчтой соёл нь ажилтнуудын бүтээмж, өөрийгөө зориулах байдлыг нэмэгдүүлээд зогсохгүй, өндөр ур чадвартай ажилтнуудыг тогтвор суурьшилтай ажиллах үндэс болдог.
Танай байгууллагын соёл зөв хүмүүсийг өөртөө татаж, хүсэж буй үр дүндээ хүрэхэд чиглүүлж чадаж байна уу?

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ
СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР ХАРАХ