ХУВЬ ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ 2018-01-15T18:09:30+00:00

СУРГАЛТУУД

Хувь хүмүүс хөгжиж байж, байгууллага хөгждөг. Хувь хүн өөрийгөө хэн бэ, ямар нөөц бололцоотой вэ, багтаа хэрхэн хувь нэмрээ оруулж болох, хувийн карьерыг хэрхэн өсгөх, манлайлах, цагаа үр нөлөөтэй ашиглах зэргийг суралцаж, өөрийгөө хөгжүүлснээр амьдралд нь олон эерэг өөрчлөлт гардаг бөгөөд ажилдаа хандах хандлага, бүтээмж нь эрс сайжирдаг.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ
СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР ХАРАХ