Loading...
ХЭРЭГЛЭГЧИЙН СУДАЛГАА, АЖИЛТНЫ ЭНГЭЙЖМЕНТИЙН СУДАЛГАА 2018-02-05T04:03:49+00:00

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН СУДАЛГАА

Байгууллагын хэрэглэгчдээс авах төрөл бүрийн судалгаа.

АЖИЛТНЫ ЭНГЭЙЖМЕНТИЙН СУДАЛГАА

Ажилтнуудын ажилдаа хандах хандлага, өөрийгөө зориулж байгаа байдал, хамтран ажиллагсад болон удирдагчидаа харах байдал, байгууллагын орчин, өсөж дэвших боломж, найз нөхөддөө ажиллахыг санал болгох байдал зэргийг хэрхэн хардгийг судлан, гаргаж ирэх судалгаа юм.

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН СУДАЛГАА

Байгууллагын хэрэглэгчдээс авах төрөл бүрийн судалгаа.

АЖИЛТНЫ ЭНГЭЙЖМЕНТИЙН СУДАЛГАА

Ажилтнуудын ажилдаа хандах хандлага, өөрийгөө зориулж байгаа байдал, хамтран ажиллагсад болон удирдагчидаа харах байдал, байгууллагын орчин, өсөж дэвших боломж, найз нөхөддөө ажиллахыг санал болгох байдал зэргийг хэрхэн хардгийг судлан, гаргаж ирэх судалгаа юм.

УТСАН ХАРИЛЦААНЫ СКРИПТ БОЛОВСРУУЛАХ
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ОНОВЧТОЙ СТРАТЕГИ, СТАНДАРТ НЭВТРҮҮЛЭХ